Varausehdot

Varausehdot Lomakoskelassa noudattavat mökkien ja loma-asuntojen varaamisessa ja varauksien peruuttamisessa maaseutumatkailun yleisiä varausehtoja. Ehdot ovat kumpaakin osapuolta sitovia sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt varauksen ja suorittanut ennakkomaksun. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (n. 25%) mökkiloman vuokrahinnasta eräpäivään mennessä tai sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppuosa vuokrasta maksetaan noin neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin neljä viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen.

Asiakkaan tulee maksaa loppusuoritus viimeistään neljä (4) viikkoa ennen loman alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.
Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on esitettävä kuitti suoritetusta maksusta. Mikäli varaus on tapahtunut matkatoimiston kautta, on asiakkaan luovutettava lomakohteeseen matkatoimistosta saamansa hotellikuponki.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut myyjälle joko kirjallisesti tai suullisesti.
Mikäli varauksen peruutus tapahtuu

  • viimeistään 28 vrk ennen palvelun alkamista, veloitetaan toimituskulut 15 euroa
  • myöhemmin kuin 28 vrk mutta viimeistään 14 vrk ennen palvelun alkamista, veloitetaan 25% palvelun kokonaishinnasta
  • myöhemmin kuin 14 vrk mutta viimeistään 48 h ennen palvelun alkamista, veloitetaan 50% kokonaishinnasta

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta.

     

Sen estämättä mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada lukuunottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, yrittäjälle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen vuokra-ajan alkamista äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms).

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä ennakkomaksulla ja toimitusmaksulla 15 euroa. Mikäli edellämainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Force majeure-esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Erillisen lomamökin vuorokausi- tai pitempiaikaiseen vuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus ja oleskelu. Takka- ja saunapuut kuuluvat loma-asuntojen varustukseen. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Normaali loppusiivous kuuluu hintaan, mutta kohteen oletetaan olevan normaalin asumisen jäljiltä eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja astiat pestynä. Jos asunnossa joudutaan tekemään normaalia suurempi loppusiivous, niin veloitetaan 40 euroa siivoustuntien mukaan. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

                                                   

Loma-asunnon avaimet luovutetaan asiakkaalle ajo-ohjeissa sovitulla tavalla. Asiakkaan tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin saapumisajankohta. Lomakohdetta saa käyttää vahvistuksessa sovittu henkilömäärä.

Teltan, asuntoauton tai –vaunun käyttö lomakohteen alueella on ilman omistajan lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuonti on sallittu KOSKELA- metsämasikkamökkiin ja siihen on saatava loma-asunnonomistajan suostumus.

Loma-asunnon varustukseen ja kuntoon liittyvät valitukset on osoitettava välittömästi loman aikana niiden aiheen ilmaannuttua suoraan Lomakoskelan henkilökunnalle. Asiakkaan tulee esittää mahdollinen hinnanalennus- tai muu korvausvaatimus ensin kirjallisesti . Mikäli asiaan ei tule korjausta eikä korvauskysymyksessä päästä yksimielisyyteen voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Tervetuloa Lapinlahden Lomakoskelaan – nauti viiden tähden lomasta!